Daně & Účetnictví

 • Chcete pomoci vyplnit nebo i podat daňové přiznání?
 • Chcete pomoci vyplnit nebo i podat jiný daňový formulář (např. při registraci daně, nahlášení registračních změn atp.)?
 • Chcete pomoci s vyplněním jiného formuláře souvisejícího s podnikáním či s daňovými formuláři (např. týkající se sociálního a zdravotního pojištění, živnostenského úřadu)?
 • Začínáte podnikat a nevíte, jaké všechny formuláře musíte vyplnit a podat, abyste splnili své zákonné povinnosti?

 

Neváhejte a kontaktujte mě. Pomohu a poradím Vám s vyplněním a případně i podáním přislušného(-ých) formuláře(-ů), nebo vyplněním a vedením povinných dokladů jak v oblasti daní, tak v oblasti účetnictví.

Vzhledem ke své praxi a zkušenostem mohu nabídnout a zaručit kvalitu zpracovaných formulářů či dokladů.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Služby v této oblasti jsou zaměřeny zejména na daň z příjmů fyzických osob (dále jen “DPFO”). Služby jsou určeny především pro:

 • Zaměstnance, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a dobrovolně podávají daňové přiznání k DPFO;
 • Zaměstnance, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k DPFO, neboť mají vedle příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) i jiné příjmy, např. příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy, ostatní příjmy (jako příjmy z prodeje nemovitostí) atp.;
 • Začínající podnikatele, kteří chtějí pomoci s vyplněním a podáním přiznání k DPFO.
 

Ostatní druhy daní

Služby v oblasti ostatních druhů daní jsou především určeny pro začínající podnikatele, kteří chtějí pomoci s vyplněním a podáním přiznání (nebo vyúčtování) k těmto druhům daní. Mohou jich ale využít i ostatní podnikatelé (event. jiné osoby), kteří chtějí poradit nebo pomoci s vyplněním nějakého daňového (příp. jiného) formuláře.

 • Daň z přidané hodnoty (dále jen “DPH”);
 • Daň silniční (dále jen “DSL”);
 • DPFO ze závislé činnosti (dále jen “DPFO-ZČ”);
 • DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (dále jen “DPFO-srážkou”).