Ceny, které stojí za to obětovat pro zdraví

Prvotní sezení (cca 45-60 min.) 300,- Kč

Toto prvotní sezení je pro Vás nezávazné a zahrnuje:

 • Seznámení se základními údaji o zdravé výživě, včetně informací o Vašich špatných, event. i dobrých, stravovacích návycích;
 • Seznámení s Vaším zdravotním stavem a Vašimi požadavky na zvýšení imunity;
 • Informace o ceně, která se bude odvíjet od Vašich individuálních požadavků;
 • Domluvu konkrétního postupu dle Vašich individuálních požadavků.

 

Celková vstupní konzultace (cca 90 min.) 1 500,- až 2 500,- Kč

Tato vstupní konzultace zahrnuje:

 • Konzultaci Vašich požadavků a cílů; 
 • Základní informace o průběhu spolupráce; 
 • Měření kyselosti organismu; 
 • Vstupní dotazník (kontaktní a jiné důležité informace, osobní a rodinná anamnéza, oblíbená a neoblíbená jídla, sportovní aktivity atp.);
 • Vyhodnocení dosavadního jídelníčku (min. za období jednoho týdne), který je nutno doložit předem (tj. poslat nejlépe pár dnů před vlastním sezením na můj email); 
 • Sestavení nového jídelníčku v délce 7 dnů / 14 dnů / 1 měsíce, nebo úpravu stávajího jídelníčku dle Vašich potřeb; 
 • V případě zájmu i možnost zjištění metabolického typu, včetně sestavení jídelníčku na míru.

V budoucnu připravuji zahrnout do této služby také kompletní diagnostiku těla, která představuje měření na speciálním měřícím přístroji.

 

Následná kontrolní měření (cca 30 min.) 200,- Kč

Tato kontrolní měření zahrnují kromě jiného i konzultaci jídelníčku nebo jiných problémů a dotazů.