Ceny odpovídají odbornosti služeb


Obecné informace

Ceny služeb se odvíjí od jejich rozsahu a složitosti. V některých případech mohou být k ceně účtovány i další náklady, např. náklady spojené s dopravou nebo materiály poskytnutými v rámci nabízených služeb (více viz níže a při osobní domluvě).

Jelikož není možné dopředu stanovit a odhadnout složitost a rozsah níže uvedených služeb, je zde uvedena pouze cena týkající se prvotní konzultace dané věci. Cena ostatních služeb bude vždy stanovena individuálně a bude se odvíjet od rozsahu a složitosti těchto služeb.

V případě, že budete požadovat mou osobní návštěvu u Vás, mohou být k výše uvedené ceně účtovány i přiměřené náklady spojené s dopravou. Celkové ceny poskytovaných služeb budou proto v těchto případech stanoveny individuálně dle konkrétních podmínek.

Samostatnou kapitolou bude v průběhu řízení hrazení správních poplatků vyplývajících z vedení konkrétního řízení u stavebního úřadu. Tato věc bude následně dořešena s klientem dle domluvy.

 

Zpracování a projednání vlastní žádosti dle rozsahu
služeb
Prvotní konzultace k případnému řešení Vaší žádosti 500,- Kč
za hodinu